بیانیه رییس جمهور آمريكا درباره تصویب بودجه تکمیلی برای جنگ توسط کنگره

25 مه 2007

کنگره دیروز [24 مه] رای خود را مبنی بر تامین بودجه و حالت انعطافی که نظامیانمان برای محفاظت از کشورمان بدان نیاز دارند صادر کرد و من از اینکه امروز این لایحه را امضا کردم خوشوقتم. این قانون بجای تعیین خودسرانه جدول زمانی لازم الاجرا برای خارج کردن نظامیان [از عراق] یا نظارت برجزئیات کار فرماندهان نظامی ما، به مردان و زنان ما که در خدمت نظام هستند این امکان را میدهد که انچه را فرماندهان تشخیص می دهند در میدان دنبال کنند.

این لایحه مهم همچنین نقشه راه روشنی برای کمک به عراقیها در برقراری امنیت در کشورشان و تقویت دموکراسی نوپای خود فراهم می آورد. مردم عراقی ها باید پیشرفتهای قابل اندازه گیری را بر اساس یک رشته ضوابط برای بهبود امنیت، آشتی سیاسی و نحوۀ حکومت به معرض نمایش بگذارند. انجام چنین کارهایی برای این دموکراسی نوپا دشوار خواهد بود، اما ما مطمئنیم که آنها در تحقق اهدافی که برای خود قرار تعیین کرده اند به پیشرفت ادامه خواهند داد.

من خوشوقتم که کنگره میلیاردها دلار از مصارف ناخواسته را حذف کرد. من حتی دوست داشتم مقدار بیشتری حذفشود اما این مجموعه بخشی بود از تلاش برای حرکت به جلو و اطمینان بخشیدن به سربازانمان که در معرض خطر قرار دارند نسبت به این موضوع بود که منابع مورد نیازشان در اختیار آنها قرار دارد.

من به اعضای کنگره برای زسیدن به توافق به یک شیوۀ دوحزبی و تأمین بودجه لازم برای نظامیانمان و حمایت از مردم عراق تبریک میگویم.

منبع: سايت وزارت امور خارجه ايالات متحده

/ 0 نظر / 12 بازدید