روسیه به وجود تهدید هسته ای از سوی ایران معترف شد

دو "مرغابی لنگ" (در آمریکا روسای جمهور را در آستانه ترک پست خود چنین می نامند) تصمیم گرفتند که دوره اقتدار خود را "با حفظ روسیه" و "با حفظ آمریکا" ترک کنند. کارشناسان معتقدند که دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا در زادگاه بوش در ایالت مان آمریکا بیشتر مورد نیاز بوش بود که نتایج آن نیز به نفع وی بودند.  

کارشناسان روس در رابطه با این دیدار چنین اظهار نظر کردند:

"الکساندر کاناوالوف" رئیس انستیتو ارزیابی های استراتژیک: حقیقتاً آمادگی دو کشور برای مشارکت دیده می شود. "مرغابی های لنگ" می خواهند پس از خود خاطره ای خوب و نه "جنگ سرد" دیگری باقی بگذارند. در این دیدار تقریباً همخوانی کامل در مواضع آنان در رابطه با ایران، بجز در برخی موارد جزئی دیده شد: نباید اجازه داد که ایران به سلاح هسته ای دست یابد. ما با پیشنهاد استفاده از رادارهای روسیه و شرکت در سیستم آمریکایی دفاع ضد موشکی، بالواقع به وجود تهدید از جنوب معترف شدیم.

"آناتولی اوتکین" مدیر مرکز تحقیقات بین المللی انستیتو آمریکا و کانادای آکادمی علوم روسیه: اگر طی چنین دیداری نتیجه مهمی همچون امتناع از سیستم دفاع ضد موشکی در چک حاصل می شد، بوش می توانست در انتظار عزل از مقام خود باشد. سیستم سیاسی آمریکا با سیستم روسیه و یا ایران متفاوت است که پوتین یا احمدی نژاد تصمیم گیری می کنند و تصمیم آنان تبدیل به قانون می شود. اما حفظ روابط دو رئیس جمهور نیز نتیجه ای مهم است. هر دو رئیس جمهور "مرغابی لنگ" هستند، اما آنها هنوز می توانند اقدامات بسیاری برای تاریخ انجام دهند. بنظر می رسد که هر دوی آنان تصمیم گرفته اند که دوره ریاست جمهوری خود را، به اصطلاح "با حفظ روسیه" و "با حفظ آمریکا" برای خود پایان دهند.

"ایوان سافرانچوک" مدیر شعبه مسکوی انستیتو امنیت جهانی: بوش بیشتر به چنین دیداری نیاز داشت. او در سال 2000 به "آلبرت گور" رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری طعنه زد که: "شما روسیه را از دست دادید". آیا اکنون می توان به بوش گفت که او به هیچ وجه در سیاست خود نسبت به روسیه موفق نبود؟ پاسخ مثبت است. بويژه که در چارچوب تبلیغات انتخاباتی کنونی در آمريکا نيز از اين سودجويي مي کنند.

"دمیتری ارلوف" مدیر کل آژانس اخبار سیاسی و اقتصادی: این دیدار بیشتر مورد نیاز بوش بود، او می خواهد چنین جلوه دهد که روابط با روسیه کاملاً خراب نشده است. نتایج نیز به نفع وی بودند: بوش با حمایت پوشش خبری مناسب، هیچ یک از تخفیفات ممکنی را که می توانست قائل شود، بکار نبرد.

روزنامه "ویدموستی"، خبرگزاری «نووستی» روسیه، 13 تیر

/ 0 نظر / 11 بازدید