سوخت نیروگاه اتمی بوشهر برای تحویل آماده بارگیری شده است

"الکساندر اوستیوگوف" کارشناس ارشد فیزیک کارخانه کنسانتره شیمیایی نووسیبیرسک به خبرنگاران اطلاع داد که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر برای تحویل آماده بارگیری شده است.

وی گفت: "چندی قبل سوخت تجدید گواهی شد و در هر نوبت تجدید گواهی کارشناسان ایرانی حضور داشتند. سوخت در کانتینرهای مخصول حمل بارگیری شده و در انبار قرار دارد و هر زمان که دستور حمل آن داده شود به مدت سه روز به نیروگاه اتمی بوشهر تحویل داده خواهد شد".

سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در کارخانه کنسانتره شیمیایی نووسیبرسک (زیر مجموعه کورپوراسیون "ت و اِ ال") تهیه شده است.

نووسیبرسک، 11 خرداد، خبرگزاری «نووستی»

/ 0 نظر / 10 بازدید