ایالات متحده: ایران به عدم هماهنگی خود با جهان ادامه می دهد

گزارش جدید، ادعای ایران را دایر بر مسالمت آمیز بودن برنامه اتمی آن کشور، در سایۀ بیشتری از تردید فرو می برد

بنا به گفتۀ سفیران ایالات متحده، ایران به عدم هماهنگی خود با جهان ادامه می دهد

نوشتۀ استفن کافمن، عضو هیئت تحریریۀ یو اس اینفو

واشنگتن- طبق اظهار سفیر آمریکا، آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالثت های هسته ای ایران به تردید های بیشتری نسبت به ادعای مسالمت آمیز بودن برنامۀ اتمی ایران دامن می زند و ادامۀ عدم همکاری رهبران کشو را با جامعۀ بین الملی به معرض نمایش می گذارد.

گرگ شولتی، سفیر و نماینده دائمی ایالات متحده در دفتر سازمان ملل متحد در وین وآژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA، مراتب نگرانی آمریکا را از "تنزل میزان آگاهی" آژانس در بارۀ فعالیت های هسته ای ایران، به سبب خود داری ایران از همکاری" ابراز داشت.

او با اشاره به سخنان محمد البرادعی، دبیر کل IAEA گفت، جز در صورتی که ایران "مسائل مربوط به بازرسی را که از مدتها پیش به جای خود باقی است" فیصله دهد و پروتکل الحاقی در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای را به مورد اجرا بگذارد، آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر نخواهد بود مسالمت آمیز بودن طبیعت برنامه اتمی ایران را مورد تایید قرار دهد.

شولتی پرسید: " اگر رهبران ایران به خودداری روزافزون خود از ارائه اطلاعات و همکاری با ارگان مراقب جهانی در زمینه فعالیت های هسته ای ادامه دهند، جهان چگونه می تواند ادعای آنها را در این که مقاصدشان مسالمت آمیز است باور کند؟"

به گفتۀ شولتی، ایران علاوه بر خودداری از تعلیق فعالیت های غنی سازی خود که مورد درخواست قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بوده است، از تسلیم اطلاعات اساسی به آژانس بین المللی انرژی اتمی، مانند اطلاعات در باره خریدهای خود از شبکه عبدالقدیر خان، یک بازار غیرقانونی فن آوری هسته ای، سرباز می زند. از جمله ایران حاضر نیست یک سند 15 صفحه ای به دست آورده از آن شبکه را در ارتباط با تولید اجزای متشکله سلاح های هسته ای دراختیار آژانس بگذارد.

بیش ازچهارسال بعد از آگاه شدن جامعۀ بین المللی از برنامه پنهانی اتمی ایران، رهبران کشور"همچنان به پیمودن راهی که آنها را در تضاد با جامعه بین المللی قرار می دهد ادامه می دهند."

در نیویورک، زلمای خلیل زاد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت که گزارش به صورت روشنی عدم متابعت ایران را از قطعنامه های شورای امنیت آشکار می کند و نشان می دهد که با توجه به خود داری ایران از تعلیق فعالیت های غنی سازی، "ادعای مسالمت آمیز بودن مقاصد [آن کشور] در خور اعتماد نیست."

وی اظهار داشت: "فشارهایی که تا به حال اعمال شده نیتیجه ای را که مورد امیدواری همۀ ما بوده به بار نیاورده است و زمان آن فرارسیده که ما وارد آوردن فشارهای بیشتری را به منظور تغییر محاسبات ایران مورد توجه قرار دهیم."

منبع: سايت وزارت امور خارجه ايالات متحده

/ 0 نظر / 13 بازدید