طرح نخست وزير اسراييل برای حمله به ايران

طرح نخست وزير اسراييل برای حمله به ايران: پرتاب 1000موشک کروز ظرف 10 روز به سمت اهداف هسته ای

به گزارش خبرگزاری رويتر ايهود المرت نخست وزير اسراييل در تازه ترين سخنان در باره برنامه هسته ای ايران گفت: برنامه هسته‌يى ايران با پرتاب 1000 موشك كروز در حمله‌اى 10 روزه به شدت صدمه خواهد ديد.

به گزارش ايسنا ايهود المرت در گفتگو با مجله آلمانى فوكوس در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدام نظامى در صورتى كه ايران به سرپيچى از سازمان ملل ادامه دهد يك گزينه خواهد بود يا خير گفت: هيچكس آن را منتفى نمي‌كند.

المرت گفت: شايد نابودى كامل برنامه‌ى هسته‌يى ايران غير ممكن باشد، اما صدمه زدن به آن به شكلى كه آن را سالها به عقب براند ممكن است.

فوكوس به نقل از المرت نوشت كه تحريم‌هاى سازمان ملل بايد فرصت داشته باشد تا پيش از بررسى اقدام نظامي، كار كند.

وى گفت: ما بايد به اين روند فرصت دهيم تا موثر باشد. ما در حال حاضر هيچ گونه قصد حمله به ايران را نداريم.

المرت افزود كه ترديد دارد برنامه‌ى هسته‌يى ايران آن قدر كه تهران مي‌گويد پيشرفته باشد و ادامه داد: فكر نمي‌كنم كه ايران نزديك به گذر از آستانه‌ى فناورى هسته‌يى آن طور كه مقاماتش مدعي‌اند، باشد؛ ما هنوز براى متوقف كردن آن زمان داريم.

/ 0 نظر / 12 بازدید